I veckan har linorna bytts vid båtplatserna, en del förtöjningsöglor har bytts ut och lite annat.

Sedan har vi fått pollarna på plats vid sjösättningsrampen och nedfarten har gjorts lite bredare.

Skönt att dessa åtgärder är avklarade innan sommaren och det ser mycket bra ut!

I veckan blev Bygg-och Miljös beslut överklagat angående anmälan om buller i hamnen. Beslutet gäller vår föreslagna åtgärds-och tidsplan. I åtgärds- och tidsplanen finns förslaget på att anlägga pollare, ny hamnordning m.m.

Jag ber alla som nyttjar sjösättningsrampen för godstransporter att förtöja och köra så lite som möjligt på tomgång. Även i övriga moment när det gäller lastning och lossning måste alla företagare göra vad man kan för att undvika störningar för de boende i närheten av hamnen.

Önskar er alla en trevlig valborg!

Sven-Erik Öhlin
Markförvaltare

Samhällsbyggnadskontoret,

Mark- och exploateringsavdelningen

keyboard_arrow_up