Skärgården berättade i början av sommaren att långbänken om Räfsnäs hamn äntligen avslutats. Fullt så enkelt var det inte, visade det sig. Enligt Karl-Martin Svärd på Fortifikationsverket, som är en av parterna i ärendet, har ärendet fortsatt sedan dess. – Vi var oense om det skulle vara ett lantmäteriservitut eller ett vanligt servitut mellan parterna, säger han.

keyboard_arrow_up