De fastighetsägare i Norrtälje skärgård som planerat att slänga skräp med grovsopfärjan får hitta alternativa lösningar i sommar eller vänta till nästa år. Anledningen är att ett bullerplank i Räfsnäs inte blir klar i tid.

I år kommer ingen färja ut till öarna i Norrtälje skärgård för att samla in grovsopor. Anledningen är att ett bullerplank måste uppföras för att färjan ska få lasta om soporna i Räfsnäs. Bygglovet blev överklagat och processen har dragit ut på tiden. Överklagan har nu avslagits och bygglovet vunnit laga kraft, men planket kommer inte att hinna bli klart under sommaren.

keyboard_arrow_up