Räfsnäs hamnföreningen säger upp avtalet om driften av replipunkten. Beslutet togs sedan föreningen under många år upplevt att huvudmannen, Norrtälje kommun, visar mycket svagt intresse för hamnens utveckling. Räfsnäs hamn är en av kommunens viktigaste och största replipunkter och har enligt Norrtäljes egen bryggplan högsta prioritet men det har inte hamnföreningen märkt något av.

keyboard_arrow_up