Årsstämma 2023 den 22 april!
Kl 13.00 i baracken, Räfsnäs.

Vi jobbar för en trivsam, säker och funktionell hamn, en hållbar länk mellan fastland och utanförliggande skärgård.

Räfsnäs hamn är en av de viktigaste replipunkterna i Norrtälje skärgård. Hamnen är liten till ytan men betjänar ett stort skärgårdsområde med bl.a. butiker, restauranger, vandrarhem, konferensanläggningar, m.m. Trafiken i hamnen ökar år från år. Idag passeras hamnen årligen av c:a 30.000 människor som reser med Waxholmsbåt och 8.000 som reser med taxibåtar. C:a 400 ton gods i form av mat, dryck och tvätt till krogarna.  C:a 500 ton gods i form av byggnadsmaterial. Vidare sopor som omlastas från sopbåt till sopbil.  Lägg därtill busstrafiken och bofasta och sommargästers privata trafik med båt och bil.

Refsnäs Hamn drivs idag av Norrtälje Kommun.

Visionen för Refsnäs Hamn

2014 tog hamnföreningen ett eget och oberoende initiativ till en åtgärdsplan för Räfsnäs Hamn. Bakgrunden var säkerhetsläget i hamnen. Föreningen fick efter hand stöd av Norrtälje kommun för att bekosta en arkitektstudie i ärendet. I mars 2016 presenterade hamnföreningen resultatet, ”Vision för Refsnäs hamn”, för kommunen. Visionen går i sina huvuddrag ut på att effektivt skilja på yrkesmässig godstrafik, yrkesmässig passagerartrafik och privattrafik och därmed skapa en bättre och säkrare hamnmiljö. Visionen ledde till att Norrtälje kommun öronmärkte över sju miljoner kronor för att finansiera åtgärder i hamnen.

Bli medlem i hamnföreningen!

Var med och hjälp oss påverka, antingen som medlem i föreningen, eller som stödmedlem. Vi bedriver ett aktivt arbete för att tillvara ta de intressen som finns i hamnen, och vi blir gärna fler medlemmar!

Norrtälje Kommun

Kort uppdatering från Norrtälje Kommun 29 april.

I veckan har linorna bytts vid båtplatserna, en del förtöjningsöglor har bytts ut och lite annat. Sedan har vi fått pollarna på plats vid sjösättningsrampen och nedfarten har gjorts lite…
Läs artikel

Nyheter

Viljorna och åsikterna om vad som ska hända i hamnen är många. Här hittar du nyhetsartiklar och andra länkar, relaterade till utvecklingen i hamnen, där du kan följa lite av turerna med planer, överklaganden och liknande. Artiklarna är från olika källor, sorterade i datumordning med det senaste överst.

Om Refsnäs Hamnförening

Refsnäs hamn skall betjäna boende och näringsliv i Refsnäs med utanförliggande skärgård. Hamnen ägs av Norrtälje kommun men har drivits och förvaltats av Refsnäs hamnförening från 1994 till och med mars 2016. Hamnföreningen sa upp driften av hamnen för att sätta press på kommunen att göra de viktiga förändringar som krävs för en säker hamn. Du kan läsa en artikel om det här. Nu jobbar vi för att Norrtälje Kommun ska genomföra förändringarna och vårt mål är att åter ta över driften av Räfsnäs hamn när dessa väl är genomförda.

Slipen på Tjockö

Refsnäs Hamnförening äger och förvaltar en slip, brygga, samt slipskjul som ligger på fastigheten Tjockö 3:33. Slipvaggan står på traditionell räls, har en vinsch, och har en kapacitet att ta upp båtar på cirka 25 ton.

Dokument

Här kan du läsa föreningens stadgar, samt den hamnordning och hamnkarta som Refsnäs Hamnförening tog fram när vi stod för driften i hamnen. Även om vi vet att det gjorts avsteg ifrån den, så är det den hamnordningen som gäller även nu när kommunen står för driften av hamnen, enligt Norrtälje Kommun.

Kontakta Refsnäs Hamnförening

Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

keyboard_arrow_up