Refsnäs Hamnförening Integritetspolicy

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem.

Vi samlar in personuppgifter för att du dels kan kunna bli medlem, för att du ska kunna få nyhetsbrev, och för att vi ska veta att våra medlemmar kvalificerar sig för medlemskap enligt stadgarna. Du kan läsa mer om vad vi samlar in nedan.

Kontaktformulär

När du kontaktar oss via kontaktformuläret så skickas det som ett email till föreningens emailadress som styrelsen förfogar över. Den data som samlas in där är det namn du skriver i avsändarfältet, samt din email. Den som förvaltar vår email är one.com, som då fungerar som personuppgiftsbiträde, och du kan läsa mer om deras gdpr arbete här. Kommentarer från besökare kan kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost som heter Akismet Anti-Spam, där du kan läsa om deras gdpr arbete här.

Vilka vi delar dina data med?

Vi delar aldrig de uppgifter som kan räknas som känsliga med någon, men ditt namn delas med andra medlemmar under din tid som aktiv medlem, vid tex utskick av årsstämmoprotokoll med närvarolista, om du närvarar vid mötet.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

När du blivit medlem i Refsnäs Hamnförening så sparar vi alla personuppgifter du lämnat till oss, så länge som du är en betalande medlem. När du säger upp ditt medlemskap, eller slutar att betala medlemsavgift, så raderar vi alla uppgifter som kan räknas som känsliga, såsom personnummer och folkbokföringsadress.

Nyhetsbrev

Vi hanterar våra nyhetsutskick via Mailchimp, där du kan läsa om deras GDPR policy här.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du är medlem och vill att vi ska ta bort dina uppgifter så får du säga upp ditt medlemskap. Om du vill att din email ska tas bort från vår databas över email för nyhetsbrevsutskick, så kan du välja ”unsubscribe” längst ner i nyhetsbrevet. Du kan begära att få ta del av de uppgifter vi har lagrat om dig genom att kontakta den som är personuppgiftsansvarig, vilket du ser längst ner på den här sidan.

Personuppgiftsansvarig i Resnäs Hamnförening är styrelsens ordförande, som du når via email:

keyboard_arrow_up