Om Räfsnäs Hamnförening

Vi strävar efter att ha en jämvikt mellan fastland och öar i styrelsens sammansättning.

Refsnäs Hamnförening styrelse

Robin Tydén

Ordförande

Rasmus Karlsson

Vice Ordförande

Lotta Rammus

Kassör

David Kvart

Sekreterare

Robert Strömberg

Suppleant
Revisor

Alexandra Lindqvist

Hammarberg & Lindqvist Revision AB

Revisor suppleant

Karin Hammarberg

Hammarberg & Lindqvist Revision AB

Valberedning

Per Ericsson

Magnus Rammus

Sven Ericsson

keyboard_arrow_up