Om Räfsnäs Hamnförening

Vi strävar efter att ha en jämvikt mellan fastland och öar i styrelsens sammansättning.

Refsnäs Hamnförening styrelse

David Kvart

Ordförande

Robin Tydén

Sekreterare

Lotta Rammus

Kassör

Robert Strömberg

Suppleant

Rasmus Karlsson

Suppleant

Vakant

Vakant
Revisor

Christer Candal

Revisor suppleant

Peter Högström

Meny