Historik Tjockö Slipen (Tjockö 3:33)

Refsnäs Hamnförening äger och förvaltar en slip, brygga, samt slipskjul som ligger på fastigheten Tjockö 3:33. Slipvaggan står på traditionell räls, har en vinsch, och har en kapacitet att ta upp båtar på cirka 25 ton.

Historia

1953

Fastigheten/Slipen förvärvas av Stockholms Läns Fiskareförbund. Medlemmar i förbundet kunde här ta upp sina fiskebåtar för underhåll och reparation.

1984

Ägandet av slipen överförs till Tjockös lokalavdelning i Fiskareförbundet, Tjockö Fiskelag. Under 1980-talet så ansvarade Toivo Jansson för att rusta slipen samt ansvara för skötseln.

2003

Tjockö Fiskelag skänker, via Ulo Rammus, fastigheten Tjockö 3:33 till Refsnäs Hamnförening. Rune Wikström, ordförande i Stockholms Läns Fiskareförbund, undertecknar överlåtelsehandlingen 9 oktober 2003 och i ett förköpsrättsbeslut från 27 mars 2002, så avsäger sig Norrtälje kommun förköpsrätten.

2008

Slipskjulet renoverades genom målning, samt tomten röjdes och städades. Vid detta tillfälle konstaterades att slipen och rälsen var i dåligt skick och bör rustas.

2010

Bryggan renoveradess av Janne Andersson, Barracuda Svets & Smide AB, vilket blev klart i december månad.

2015

Omfattande renovering och reparation av slipen och rälsen i sin helhet av Magnus Rammus, Janne Andersson, samt Henrik Burman, Burmans Dykservice AB. Sammanlagt lades 100+ timmar på att åtgärda och återställa slipen för att säkerställa, samt bevara dess funktion.

2016

Slipen är vid årsskiftet 15/16 helt färdigställd.

Bilder

keyboard_arrow_up