Räfsnäs hamn behöver en ordentlig upprustning enligt boende och företagare. Ägaren kommunen har tidigare inte prioriterat frågan, och nu har hamnföreningen sagt upp avtalet för skötseln. Men nu kan ett genombrott ha gjorts.

keyboard_arrow_up