Det skulle kosta 20 miljoner kronor att flytta sophanteringen från Räfsnäs hamn till Kapellskär. – Det är inte rimligt med tanke på den lilla mängd sopor som det handlar om, säger Jan Paymer, renhållningschef i Norrtälje kommun. I samband med upprustningen av Räfsnäs hamn planerar Norrtälje kommun att sopor från ytteröarna ska tas emot i hamnen. Boende i Räfsnäs är kritiska till det då de befarar att fastigheter i hamnens närhet ska påverkas negativt av buller och soplukt.

keyboard_arrow_up