I samband med fastställandet av inriktningsmål i mål och budget november 2016 beslutades att Norrtälje kommun ska skapa och synliggöra hållbara villkor och förutsättningar för landsbygd och skärgård. Antaget av kommunfullmäktige 11 juni 2018

Norrtälje kommun utvecklingsprogram

keyboard_arrow_up