Under onsdagen hölls ett möte i Räfsnäs bygdegård. Där diskuterades bland annat den omdebatterade sop- och latrinstationen som planeras i hamnen. Dit var representanter frånkommunen, tjänstemän och politiker, injudna för att diskutera om hur en framtida Räfsnäs hamn kan komma att se ut. Ett 30-tal boende, flera av dem representerade olika föreningar, som hamnföreningen, byalaget och fiskevårdsföreningen till exempel, fick debattera med bland annat kommunalrådet Anders Olander (C).

keyboard_arrow_up