Dagens Nyheter 14 juni 1981. Roslagen – vikar, skär och ängar, som stockholmarna upplever som ”sitt” fritidsland. Sedan generationer har också Roslagsborna varit beroende av inkomsterna från Stockholmarna. Men Roslagen är också en egen region där den bofasta befolkningens vardagskrav – jobb, bostäder, miljö – fått komma i skymundan för fritidslivet.

keyboard_arrow_up