Refsnäs Hamnförening Infomation Vision Styrelse Tjockö Slipen Bilder

Styrelse 2019

​Ordinarie ledamöter:

David Kvart, ordförande

Ove Jansson, vice ordförande

Robin Tydén, sekreterare

Lotta Rammus, kassör

Suppleanter:

Rasmus Karlsson

Robert Strömberg

Revisor:

Chrsiter Candal
Peter Högström, suppleant

             mailadress:  styrelsen@refsnashamn.se